Het logo dat we voeren (zie rechtsonder), toont een mes en een houten staak. Beide zijn belangrijke gereedschappen om te kunnen overleven in de natuur, waarbij de houten staak symbool staat voor het natuurlijke.

Het vliegend paard laat de werk- en sponsorrelatie zien met PDN, praktijk voor toegepaste psychologie. Het logo van de Psychologische Dienstverlening Nederland wordt gevormd door ditzelfde paard.

De spreuk 'Praeparatio ad perseverantia' (voorbereiden en volharden) onderstreept waar Eco Survival in de basis mee bezig is: een goede voorbereiding leidt tot volharden. De samenvoeging van alle bovengenoemde factoren zorgt voor een compleet beeld van waar Eco Survival voor staat. Het logo is een afspiegeling hiervan.